Wijkgericht werken

Infra projecten in woonwijken, stadskernen of andere bewoonde gebieden kunnen veel overlast veroorzaken. Wij zijn ons daar van bewust. Daarom zijn de behoeften van de klant en de eindgebruiker bij dit soort projecten het uitgangspunt, maar ook de eisen van de (gebouwde) omgeving geven de randvoorwaarden voor de realisatie van deze werken.

Met de opdrachtgever wisselen wij kennis uit en gaan wij in gesprek over de gewenste resultaten, zowel in de voorbereidingsfase als tijdens de uitvoering. Samen met onze vaste bouwpartners bieden wij de beste- en meest duurzame oplossingen aan, die ook in de beheerfase de wensen van de opdrachtgever overtreffen.

Omgevingsmanagement brengen wij in de praktijk door een klantgerichte- en integrale bouwmethode. Hierbij hebben wij niet alleen oog voor grote lijnen maar juist ook voor details. Door een goede kennis van de omgeving, slimme uitvoeringsmethodieken en een uitgekiende logistiek, zorgen wij voor zo min mogelijk hinder tijdens de uitvoering en een zo kort mogelijke doorlooptijd van het project. Door een goede fasering van de werkzaamheden wordt de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de omgeving en de percelen geoptimaliseerd.

Wij houden rekening met de eisen en wensen van de belanghebbenden, en zorgen voor de aanvang van het project en tijdens de uitvoeringsfase voor een heldere communicatie naar alle belanghebbenden. Hierin hebben wij de regievoering met als doel de opdrachtgever te ontzorgen.

Wij zijn flexibel en daarom in staat om snel in te spelen op situaties en omstandigheden. Dit komt door onze integrale aanpak en het feit dat wij vrijwel alle disciplines beheersen en eigen gekwalificeerd personeel en materieel in huis hebben.