Persleidingen

Wij leggen persleidingen aan ten behoeve van (vuil)watertransport. Als een vrij verval transportsysteem voor (vuil)water geen optie is, kan worden gekozen voor een systeem met persleidingen.

Een bijkomend voordeel is dat obstakels in de grond en watergangen kunnen worden gekruist door middel van boringen. Een compleet stelsel leveren wij gebruiksklaar op, inclusief de benodigde pompgemalen en de beproeving van het systeem.

Aanpassingen van een bestaand systeem, het renoveren van pompputten en het verhelpen van lekkages kunnen wij eveneens uitvoeren.