Nieuws

Datum:
05-07-2014
Categorie:
Nieuws
In opdracht van de Kennemerduincampings is op het terrein van camping Geversduin door Aannemersbedrijf Gebr. Min BV een nieuw terreingedeelte ingericht tot kampeerplekken. Op tijd  voor het begin van het kampeerseizoen is de camping is hierdoor uitgebreid met ongeveer 35 kampeerplaatsen. Het kampeerterrein ligt midden in het noordhollands duinreservaat.
Datum:
18-06-2014
Categorie:
Nieuws
Voor verschillende opdrachtgevers zijn door Aannemersbedrijf Gebr. Min BV de afgelopen maand meer dan 100.000 m2 slijtlagen aangebracht. Hiervan zijn ongeveer 20.000 m2 uitgevoerd met een rode steenslag, toegepast op kruisingsvlakken en fietsstroken. Voordat de asfaltslijtlagen zijn aangebracht, zijn op veel wegen voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. De aanwezige  scheuren worden schoon geblazen en gevuld met gemodificeerde bitumen (hotdog methode). De wegmarkeringen worden verwijderd en ter plaatse van hobbels, bijvoorbeeld veroorzaakt door boomwortels, wordt de rijbaan vlak gefreesd en geconserveerd. Bij ernstige plaatselijke schade zijn vakken uit de deklaag gefreesd en wordt in deze vakken nieuw asfalt aangebracht.
Datum:
31-05-2014
Categorie:
Nieuws
Aannemersbedrijf Gebr. Min BV heeft onlangs de Financieel Gezond Award 2014 ontvangen van Graydon. Graydon is dé bedrijfsinformatie specialist in het internationale handelsverkeer en heeft een eigen en uitgebreide databank van 2 miljoen bedrijven. De informatie wordt permanent geactualiseerd. Het belangrijkste criterium voor het toekennen van de Award is de financiële gezondheid van het bedrijf. Het ontvangen van de Award betekent dat Aannemersbedrijf Gebr. Min BV tot de top 3% van de bedrijven in Nederland behoort. Aannemersbedrijf Gebr. Min BV heeft een gezonde financiële positie en is daarmee een betrouwbare partner om zaken mee te doen.
Datum:
08-04-2014
Categorie:
Verhardingen, Specialismen, Asfalteren
Afsfaltdeklaag in één dag aangebracht
In het kader van het project De Maer heeft de gemeente Heemskerk een herinrichtingsplan opgesteld voor de prof. ten Doesschatestraat. Aannemersbedrijf Gebr. Min B.V. heeft de asfaltwerkzaamheden uitgevoerd in opdracht van de firma Bruisschaart. De oude asfaltdeklaag van de rijbaan en van de toegangen naar de aanliggende hofjes is verwijderd waarna een aantal reparaties zijn uitgevoerd aan de onderliggende lagen. Door middel van hoogtemetingen zijn de nieuwe wegprofielen bepaald, op een zodanige wijze dat een goede afwatering is verkregen.
Datum:
03-04-2014
Categorie:
Verhardingen, Grondwerk, Asfalteren
Reconstructie winkelcentrum De Hoef Alkmaar
In opdracht van Segesta Exploitatie B.V. wordt winkelcentrum De Hoef gereconstrueerd. Inmiddels is de vernieuwde Albert Heijn geopend, en hebben Apotheek De Hoef B.V. en Vishandel De Hoef een nieuw onderkomen gekregen. Aannemersbedrijf Gebr. Min B.V. is verantwoordelijk voor de aanpassing van de infrastructuur op- en rond het terrein van het winkelcentrum. Om het aantal parkeerplaatsen te garanderen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is een tijdelijk parkeerterrein aangelegd aan de van Ostadelaan. Via een tijdelijke oversteekplaats is het winkelcentrum goed bereikbaar.

Pagina's