Nieuws

Datum:
28-04-2015
Categorie:
Verhardingen, Nieuws, Onderhoud, Riolering, Asfalteren
Na een grondige reconstructie van het Afvalbrengstation (ABS) in Schagen voldoet het terrein volledig aan de wensen en eisen van HVC. Het werk is aan Aannemersbedrijf Gebr. Min B.V. gegund na een aanbesteding, waarbij niet alleen de inschrijfprijs, maar ook het plan van aanpak, de omgevingsaspecten, duurzaamheid en milieuaspecten zijn meegewogen (EMVI). Het werk omvat onder andere het uitbreiden van het rangeerterrein voor containers. De verharding van dit terreingedeelte is opgebouwd uit verschillende asfaltlagen met een vloeistofdicht membraam. Hiervoor is een certificaat van vloeistofdichtheid afgegeven. Het terreinwater wordt afgevoerd via vloeistofdichte goten, kolken en putten. Het water wordt tevens voorgezuiverd voordat het in het gemeenteriool wordt geloosd.
Datum:
16-02-2015
Categorie:
Verhardingen, Grondwerk, Onderhoud
In de eindfase van de werkzaamheden bij winkelcentrum De Hoef in Alkmaar is de mol eindelijk ontmaskerd.
Datum:
02-02-2015
Categorie:
Nieuws, Onderhoud
Aannemersbedrijf Gebr. Min BV houdt deze winter weer een aantal bedrijventerreinen sneeuw- en ijsvrij. Dit doen we onder andere voor de locaties van Taqa Energy rond Alkmaar en Bergen. We beschikken over strooiwagens waarmee we ‘nat strooien’. Enkele uren voordat het gaat vriezen wordt een mengsel van zout en water (pekel) op het wegdek gesproeid, dat zich hier direct op hecht.
Datum:
06-10-2014
Categorie:
Nieuws
Na een geslaagde proef eind 2013 met de Drainvoeg® wordt de Kruidenbuurt in Bergen door Aannemersbedrijf Gebr. Min BV voorzien van een nieuwe fundering en bestrating. De ondergrond wordt eerst opgebouwd met een drainerend watervoerend funderingspakket. Tussen de straatstenen, die in machinale pakketten worden aangevoerd en machinaal worden verwerkt, is de Drainvoeg® verwerkt. De Drainvoeg® bestaat uit een strook naaldvilt dat tussen de stenen is geklemd. Hierdoor wordt het regenwaterwater optimaal afgevoerd naar een voldoende bufferende ondergrond. Uit onderzoek van ingenieursbureau Tauw is gebleken dat de watervoerende capaciteit ook na 10 jaar nog ver boven de norm presteert.
Datum:
24-09-2014
Categorie:
Nieuws
Het project winkelcentrum de Hoef in Alkmaar heeft de primeur van de nieuwe Volvo L35GT. De minishovel, met een gewicht van ruim 7 ton,  is onlangs in gebruik genomen. De Volvo vervangt de Zettelmeyer L30, die 16 jaar lang trouwe dienst heeft bewezen. De keuze voor de Volvo L35GT is gemaakt in verband met de goede combinatie van afmetingen, vermogen en comfort, gekoppeld aan grote laadbakken. Door middel van een hydraulische snelwissel kunnen de verschillende aanbouwdelen, zoals een hydraulische klem, in enkele seconden worden gewisseld. De machine zal vooral worden ingezet op straatwerk projecten. Door het lage eigen gewicht wordt mogelijke schade aan het nieuwe straatwerk voorkomen.

Pagina's