Bouwrijp maken Zevenhuis fase 1C gestart

Datum: 
06-05-2021
Categorie: 
Verhardingen
Grondwerk
Riolering
Asfalteren

In opdracht van Exploitatiemaatschappij Zevenhuis B.V. wordt door Aannemersbedrijf Gebr. Min B.V. het bedrijventerrein Zevenhuis fase 1C bouwrijp gemaakt. Het eerste deel van het werk wordt voor de zomer uitgevoerd en bestaat voornamelijk uit grondwerk, het aanbrengen van zand en een drainagesysteem.

Met behulp van het GPS machinemodel worden nauwkeurig alle cunetten en sloten gegraven. In verschillende ophoogslagen wordt 27.000 m3 zand opgebracht ter plaatse van de toekomstige wegen. Door middel van de aangebrachte verticale drainage (128 kilometer) en horizontale drainage wordt het zettingsproces versneld.

Monitoring van de zetting vindt plaats door het inmeten van de aangebrachte zakbakens, peilbuizen en waterspanningsmeters. Ingenieursbureau Prommenz interpreteert deze gegevens, en naar verwachting kan de extra overhoogte over 6 maanden worden verwijderd. Daarna zullen de overige werkzaamheden, zoals het aanbrengen van het rioolstelsel, funderingen en asfaltverhardingen worden uitgevoerd

Shovel-Wals-Min-Infra
Werkoverleg-uitvoerder-machinst-Min-Infra
GPS-Ontgraven-cunetten-Min-Infra
Overzichtsfoto-grondwerk-Min-Infra