Uitvoeren grondwerk

Wij beschikken over een breed assortiment grondverzetmachines. Met ons machinepark kunnen wij elk type grondwerk aan, zoals het ontgraven van een cunet in een achtertuin, het graven van kabelsleuven, het ontgraven van bouwkuipen of bouwputten, het graven van watergangen en waterpartijen of het bouwrijp maken van terreinen.

Met onze minigravers, rupskranen, laadschoppen en vrachtauto’s is er geen werk dat wij niet kunnen uitvoeren. Wij kunnen op moeilijk toegankelijke locaties werken, zoals in stegen, tuinen en tussen bomen, maar ook op bedrijfsterreinen waar vaak boven- en ondergrondse kabels en leidingen aanwezig zijn. Wij leggen ecologische zones aan, natuurvriendelijke oevers en parken, en werken in kwetsbare gebieden, zoals bijvoorbeeld in waterwingebieden. Bovendien beschikken wij over hulpmaterieel dat wij zo nodig snel kunnen inzetten zoals bronbemaling, rijplaten, trilwalsen en trilplaten.