Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen kunnen door ons van A tot Z worden gerealiseerd. Wij verzorgen grondwerk, leggen de benodigde rioleringen, putten, goten en kabeltracé ’s aan, maar ook de verhardingen, eventuele laad-en losplekken en de verlichting. Indien we vroegtijdig worden betrokken bij het project dan kunnen wij adviseren over het ontwerp en brengen wij onze kennis en ervaring in bij de uitwerking.

Ook onderhouden wij bedrijventerreinen en passen deze aan bijvoorbeeld nieuwe eisen aan. Hierbij kan worden gedacht aan wijzigingen van de buitenruimte of van de rioleringen als gevolg van nieuwbouw of verbouw. Of aan het vervangen van de verhardingen. Wij kijken altijd naar de economisch meest voordelige oplossing, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de aanwezige en materialen. De verharding kan desgewenst ook vloeistofdicht worden aangebracht inclusief keuring met certificaat.

Wij voeren alle werkzaamheden uit met goed opgeleid eigen personeel. Wij hebben voor de uitvoering van ons werk een grote diversiteit eigen materieel beschikbaar. Hierdoor kunnen we snel inspelen op verschillende situaties op onze projecten. Is uw project in onze handen, dan heeft u daarvan geen zorgen.