Certificaten

Kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu zijn ingebed in onze processen en werkwijzen. De projecten worden op een vakkundige-, veilige-, en verantwoorde wijze uitgevoerd. Ons personeel beschikt over ruim voldoende vakkennis en ervaring. Door middel van opleidingen en trainingen blijft deze kennis op peil en zijn we op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Het materieel voldoet aan alle eisen en wordt jaarlijks gekeurd. Wij hebben een platte organisatiestructuur en  hebben daarom korte lijnen. De bedrijfsprocessen zijn goed op elkaar afgestemd. Deze zijn aan drie normen getoetst:

- Het kwaliteitsmanagementsysteem is gecertificeerd volgens de NEN-ISO 9001
- Het veiligheidssysteem is gecertificeerd volgens de VCA** 
- Het uitvoeren van bodemsaneringen is gecertificeerd volgens de beoordelingsrichtlijn SIKB protocol 7001
- Deze systemen zijn onderworpen aan een jaarlijkse toetsing door TűV Nederland.

Aannemersbedrijf Gebr. Min B.V. is conform de eisen van NIWO erkend vervoerder, inzamelaar, handelaar en bemiddelaar van afvalstoffen. Tevens zijn wij een Erkend Bedrijf voor Oppervlak Behandeling op Wegen. Hiervoor zijn wij gecertificeerd door Stichting infra Kwaliteit.