Asfaltslijtlagen

Door middel van het aanbrengen van een slijtlaag kan de economische levensduur van een asfaltverharding aanzienlijk worden verlengd. De kosten zijn veel lager dan de kosten van het aanbrengen van een nieuwe asfaltdeklaag. Een slijtlaag is dus in veel gevallen een duurzame en interessante preventieve onderhoudsmaatregel. Binnen hetzelfde budget kan een veelvoud aan vierkante meters wegdek van het nodige onderhoud worden voorzien.

Wij brengen al meer dan 70 jaar asfaltslijtlagen aan en hebben een ruime ervaring opgebouwd op dit gebied. Als wij een slijtlaag aanbrengen dan wordt de levensduur van het wegdek met 10 jaar verlengd. Omdat wij een kwalitatief hoogwaardig product aanbrengen is dit tenminste 3 jaar langer dan de norm.

Door de snelle verwerkingsmethodiek wordt de overlast voor de omgeving tot een minimum beperkt. Slijtlagen kunnen worden toegepast op wegen buiten de bebouwde kom, polderwegen, fietspaden en voetpaden, op parkeerterreinen en (houten) bruggen. Voor deze werkzaamheden beschikken we over splitstrooiers en bandenwalsen.